Facebook   -   Hotline: 08.6714.3235 (Zalo)
Tìm kiếm:

KHI BẠN MUỐN Coaching (Huấn luyện) và Instruction (Chỉ dẫn) NHÂN VIÊN (TT)

KHI BẠN MUỐN Coaching (Huấn luyện) và Instruction (Chỉ dẫn) NHÂN VIÊN (tiếp theo).

Coaching (Huấn luyện) và Instruction (Chỉ dẫn) ở mức độ cao hơn có thể được kết hợp với nhau để tạo ra một chương trình phát triển nhân viên hiệu quả.
Ví dụ, nhân viên có thể tham gia một khóa học và được Chỉ dẫn (Instruction) để học các kỹ năng cơ bản, sau đó làm việc với một huấn luyện viên để được huấn luyện (Coaching) áp dụng những kỹ năng đó vào thực tế và đạt được mục tiêu của họ...

Chính vì vậy để trở thành một nhà quản lý hiệu quả chúng  ta phải nắm vững kỹ năng Instruction (Chỉ dẫn)...

"I talk, I do - You talk, I do - I talk, you do - You talk, you do" là một kỹ thuật Instruction (Chỉ dẫn) hiệu quả thường được sử dụng trong đào tạo và giảng dạy.

Mỗi bước trong kỹ thuật này có vai trò riêng:

 • I talk, I do (Tôi nói, tôi làm): Ở bước này, Người quản lýtrình bày lý thuyết, giải thích các bước thực hiện một kỹ năng hoặc nhiệm vụ. Sau đó, Người quản lý sẽ thực hiện chính kỹ năng đó để minh họa cách làm.
 • You talk, I do (Bạn nói, tôi làm): Nhân viên được tham gia bằng cách tóm tắt lại những gì họ đã nghe và quan sát. Người quản lý có thể yêu cầu nhân viên giải thích lại các bước hoặc mô tả những điểm chính của bài giảng.
 • I talk, you do (Tôi nói, bạn làm): Người quản lý có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc đào sâu giải thích thêm về các điểm khó. Sau đó, nhân viên bắt đầu thực hành kỹ năng hoặc nhiệm vụ dưới sự Chỉ dẫn và quan sát của người quản lý.
 • You talk, you do (Bạn nói, bạn làm): Đây là bước thực hành chính. Nhân viên tự mình thực hiện kỹ năng hoặc nhiệm vụ đã học. Người quản lý có thể quan sát, hỗ trợ và cung cấp phản hồi cho nhân viên.

Ưu điểm của kỹ thuật "I talk, I do - You talk, I do - I talk, you do - You talk, you do":

 • Tăng tính tương tác: Kỹ thuật này giúp nhân viên tham gia chủ động vào quá trình học tập, không chỉ thụ động nghe giảng.
 • Củng cố kiến thức: Việc giải thích lại và thực hành giúp nhân viên ghi nhớ kiến thức và kỹ năng lâu hơn.
 • Phát triển kỹ năng: Thực hành thực tế giúp nhân viên phát triển kỹ năng cần thiết.
 • Cung cấp phản hồi: Người quản lý có thể quan sát và cung cấp phản hồi kịp thời để nhân viên điều chỉnh cách làm.

Ví dụ về việc sử dụng kỹ thuật "I talk, I do - You talk, I do - I talk, you do - You talk, you do":

Giả sử bạn đang Chỉ dẫn nhân viên cách sử dụng hàm Sumtotal trong Excel.

 • I talk, I do: Bạn sẽ giải thích các tính năng chính của Sumtotal và trình bày từng bước thực hiện một tác vụ cụ thể.
 • You talk, I do: Bạn yêu cầu nhân viên tóm tắt lại những gì họ đã nghe và giải thích các bước thực hiện theo hiểu biết của họ.Bạn sẽ chỉnh sửa lại nếu cần thiết
 • I talk, you do: Bạn có thể giải thích chi tiết hơn về một bước quan trọng hoặc giải quyết những thắc mắc của nhân viên. Sau đó, bạn Chỉ dẫn nhân viên thực hiện từng bước trong khi theo dõi.
 • You talk, you do: Nhân viên tự mình thực hiện lại tác vụ đã học. Bạn quan sát, hỗ trợ và cung cấp phản hồi cho nhân viên khi cần thiết.

Bằng cách sử dụng kỹ thuật "I talk, I do - You talk, I do - I talk, you do - You talk, you do",  bạn có thể giúp nhân viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới một cách hiệu quả.

Đăng ký nhận tin

Nhập email của bạn vào khung kế bên và chọn đăng ký. CoachingPerfect.com sẽ gửi đến bạn tin tức mới nhất.

Liên hệ

Coaching Perfect Việt Nam

Địa chỉ: Số 10D2, đường 79, khu định cư Tân Quy Đông, tổ 6, khu phố 2, P. Tân Phong, Q.7, TPHCM.
Điện thoại: 08.1970.1079 / 08.6714.3235
Email: contact@coachingperfect.com
MST: 0313341079

Bản đồ

Liên kết với Chúng tôi

 
© 2024 Coaching Perfect Việt Nam. All rights reserved. Powered by VietMis.
RSS
KHI BẠN MUỐN Coaching (Huấn luyện) và Instruction (Chỉ dẫn) NHÂN VIÊN (TT)Rating: 8 out of 10130.